Fettmätning

Vad säger din Badrumsvåg?

Vi kontrollerar vår vikt genom att väga oss på vår badrumsvåg, men den säger ingenting om vad vikten består av. Hur mycket är fett, muskler, vatten och skelett? Hur står det till med det viscerala fettet (bukfettet) och vad är egentligen min metaboliska ålder?

Vad säger en Impedansvåg?

Jag har en medicinsk våg, s.k. impedansvåg, som ger svar på vad din kropp består av. Spelar det någon roll? Ja, det gör det. Muskler är en förutsättning för att vi ska fungera och vi förbränner mer om vi har mer muskler. Fett behöver vi, men för mycket är skadligt. Den viktigaste informationen en vägning med impedansvåg ger anser jag vara andelen visceralt fett (bukfetma), har vi för mycket visceralt fett innebär det en hälsorisk.

Skillnad på fett och fett

Visceralt fett är “farligare” än underhudsfett. Risken för följdsjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, hjärtinfarkt, stroke och åderförfettning ökar. Visceralt fett ansamlas, förutom under huden,  runt alla inre organ, som njurar, lever och bukspottkörtel. Dessutom ökar risken för inflammationer. Det viscerala fettet har lägre insulinkänslighet än underhudsfett och är mer benäget att frisätta inflammatoriska ämnen i kroppen, där levern är särskilt utsatt.

Hur går mätningen till?

Mätningen går till så att kunden får barfota ställa sig på min våg. Jag har ett analysverktyg och med hjälp av det tar jag fram en rapport som visar:

  • Vikt
  • BMI
  • Fettmassa (kg och %)
  • Viscerala fettet
  • Fettfri massa (kg)
  • Muskelmassa (kg)
  • Kroppsvatten (kg och %)
  • Benmassa (kg)
  • Metabolisk ålder

Analysen

Jag går igenom rapporten med kunden, vad siffrorna betyder och vad det innebär för hälsostatusen. Är det obalans på något område kan vi boka tid för kostrådgivning.